Fredrik Reinsborg

Personskadeadvokat1 AS
Advokat
Telefon: 22 88 30 60
Mobil: 91 37 35 78
Fax: 22 88 30 61

Besøksadresse:
Grensesveien 99

Postadresse:
Postboks 6744 Etterstad
0609 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Latvia, Litauen, Polen, Spania, Sverige

Tilleggsopplysninger:

Jobber spesialisert med personskaderett etter yrkesskade/yrkessykdom, trafikkskade, pasientskade og fritidsskade. Erfaring med bistand av skadelidte overfor forsikringsselskap, Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og Kontoret for voldsoffererstatning, samt som rettsoppnevnt bistandsadvokat i straffesaker.