Advokat
Telefon: 23 10 30 00
Fax: 23 10 30 01

Besøksadresse:
Roald Amundsens gate 6, Oslo

Postadresse:
Postboks 1807 Vika
0123 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk, Tysk