Bevilling siden 1999
Telefon: 23 27 27 00
Mobil: 99 74 15 05
Fax: 23 27 27 01

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 11

Postadresse:
Dronning Eufemias gate 11

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Omfattende prosedyreerfaring