Advokat

Besøksadresse:
Universitetsgata 1
0164 OSLO

Postadresse:
Postboks 471 Sentrum
0105 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Spesialkompetanse i:
Energi og vassdragsrett,
transaksjoner,selskapsrett,
skjønn og ekspropriasjon,
plan- og bygningsrett,
forvaltningsrett, offentlig sektor