Advokat

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 8
0191 OSLO

Postadresse:
Dronning Eufemias gate 8
0191 OSLO

Tilleggsopplysninger:

Kristine har bred forretningsjuridisk erfaring, og jobber daglig med rådgivning og tvisteløsning, herunder forhandlinger og prosedyre for domstolene. Hun håndterer også hyppig alle forhold ved avslutning av arbeidsforhold, både fra arbeidsgiver- og arbeidstaker siden. Kristine har lang erfaring fra styreverv og arbeid med organisasjoners rettsforhold. Hun har særskilt kompetanse innen compliance og til å bistå med problemstillinger knyttet opp mot kontraktsrettslige og selskapsrettslige problemstillinger.