Nicolai Skridshol

SANDS Advokatfirma DA
Bevilling siden 2004
Telefon: 22 81 45 00
Mobil: 90 09 68 61
Fax: 22 81 45 01

Besøksadresse:
Cort Adelers gate 33
0254 OSLO

Postadresse:
Postboks 1829 Vika
0123 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk