Advokat

Besøksadresse:
Bygdøy Alle 2

Postadresse:
Postboks 573 Sentrum
0105 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Italiensk

Landkunnskap

Italia

Tilleggsopplysninger:

Innen familieretten har jeg lang erfaring med kompliserte og omfattende skifte- og arveoppgjør, samt opprettelse av ektepakter, samboeravtaler, testamenter og generasjonsskifter.

Videre har jeg også betydelig erfaring med barnefordelingssaker.

Jeg samarbeider med en Italiensk advokat i Roma. Vi bistår nordmenn og italienere med det meste som har med Italia og Norge å gjøre, herunder arveoppgjør i Italia, kjøp av salg av eiendom i Italia, ektefelleskifte og foreldretvister, etablering av bedrifter etc