Pål André Johansen

Ernst & Young Advokatfirma AS
Advokat

Besøksadresse:
Stortorvet 7
0155 OSLO

Postadresse:
Postboks 1156 Sentrum
0107 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Landkunnskap

Danmark, Portugal, Storbritannia, Sverige, Tyskland, USA