Bevilling siden 2010

Besøksadresse:
Rådhusgata 24
0151 OSLO

Postadresse:
Rådhusgata 24
0151 OSLO

Tilleggsopplysninger:

Spesialisert innen energirett, miljørett, utmarksforvaltning, ekspropriasjon, tomtefeste, kommunalrett og plan- og bygningsrett.