Bevilling siden 2007

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 6 A
0191 OSLO

Postadresse:
Postboks 1156 Sentrum
0107 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Landkunnskap

Danmark, Finland, Sveits, Sverige, USA