Advokat

Besøksadresse:
Drammensveien 151
0277 OSLO

Postadresse:
Postboks 1002 Hoff
0218 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Landkunnskap

Danmark, Finland, Storbritannia, Sverige

Tilleggsopplysninger:

Spesialist i SKATTERETT - herunder norsk og internasjonal skatterett, utflytting fra Norge og bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge, både i forhold til selskaper og personer.