Advokat
Mobil: 90 65 24 29
Fax: 22 44 09 00

Besøksadresse:
Arbinsgt 7
0253 OSLO

Postadresse:
Postboks 2443 Solli
0201 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Afganistan, Pakistan

Tilleggsopplysninger:

Spesialkompetanse innen strafferett, straffeprosess,forvaltningsrett og generell prosedyre. Lang erfaring med bistandsoppdrag og fengselsrettslig arbeid.