Advokat

Besøksadresse:
Nygaardsgata 7A
1606 FREDRIKSTAD

Postadresse:
Nygaardsgata 7A
1606 FREDRIKSTAD

Språkkunnskap

Engelsk, Svensk

Landkunnskap

Belgia, Sverige

Tilleggsopplysninger:

Erfaring som aktor og dommerfullmektig.
Arbeidet i EFTA Surveillance Authority (ESA) og har kontakter der.