Advokat
Telefon: 69 27 85 00
Mobil: 91 80 84 11
Fax: 69 27 85 10

Besøksadresse:
Cort Adelersgate 8
1515 MOSS

Postadresse:
Cort Adelersgt 8
1515 MOSS

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

I tillegg har jeg erfaring og god kjennskap til følgende rettsområder:
- kontraktsrett
- reglene om offentlige anskaffelser, samt forbudetet etter EØS -avtalen mot offentlig støtte
- forvaltningsrett
- strafferett