Advokat
Telefon: 99738625
Mobil: 99 73 86 25

Besøksadresse:
Brødregata 7

Postadresse:
Postboks 8
4001 STAVANGER

Språkkunnskap

Engelsk, Fransk

Landkunnskap

Frankrike

Tilleggsopplysninger:

Arbeidsrettslig rådgivning for store og små virksomheter og prosedyreoppdrag. Virksomhetsoverdragelse, omorganisering, nedbemanning og oppsigelsesprosesser. I tillegg bistand til arbeidstakere og forhandlinger om sluttavtaler mv.