Advokat
Bevilling siden 1986
Telefon: 51917500
Mobil: 95 81 10 58

Besøksadresse:
Domkirkeplassen 3
4006 STAVANGER

Postadresse:
Postboks 719 Sentrum
4003 STAVANGER