Håvard Utstøl Jakobsen

Advokatene Rekve, Pleym & Co
Bevilling siden 2016
Telefon: 77 75 12 00
Mobil: 48 10 03 71
Fax: 77 75 12 01

Besøksadresse:
Grønnegt. 76

Postadresse:
Postboks 520
9255 TROMSØ