Bevilling siden 2006

Besøksadresse:
Brattørkaia 17B

Postadresse:
Postboks 1280 Pirsenteret
7462 TRONDHEIM

Språkkunnskap

Engelsk