Bjørn Morten Brauti

Advokatfirmaet A.B AS
Advokat
Telefon: +4740414412
Mobil: 40 41 44 12

Postadresse:
Kjøpmannsgt 19
7013 TRONDHEIM

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Danmark, Frankrike, Spania, Sverige, Tyskland, USA, Østerrike

Tilleggsopplysninger:

Jeg har behandlet alle typer typer forsikringsaker, personskadeskader og andre erstatningssaker i over 20 år, ca. 2000 saker totalt.
Jeg har god kjennskap til de forskjellige helseinstitusjoner og leger, både i inn- og utland.

Jeg arbeider med omfattende og store personskadesaker i inn- og utland, både ifm. bilulykker, yrkesskader og helseskader som følge av feil på medinsk behandling og medisinsk utstyr.
Jeg har bl. a. hatt flere saker mot store medisinprodusenter i USA.
Jeg samarbeider med de beste personskadeadvokatene i hvert enkelt land og i hvert enkelt tilfelle.
Jeg er medlem av PEOPIL, (Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers) og sitter i fagrådet i Personskadeforbundet LTN i Norge.

Vi kan tilby den beste bistand i alle personskader/helseskader både i inn- og utland(EU, Norden og USA).

På kontoret her er det 4 advokater som kun arbeider med disse sakene og vi har ca. 400 aktuelle skadesaker til enhver tid under behandling.

Vi har ført saker i Høyesterett og andre meget prinsipielle saker med meget gode resultater.