Advokat

Besøksadresse:
Søren R Thornæs veg 10
7800 NAMSOS

Postadresse:
Postboks 8809 Nedre Elvehavn
7481 TRONDHEIM

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Spesialist innenfor fast eiendom. Hovedvekt på tingsrett, tomtefeste, ekspropriasjon og prosedyre. Møterett for Høyesterett.