Anders Elling Petersen Johansen

CMS Kluge Advokatfirma AS
Advokat
Bevilling siden 2011
Telefon: 55 21 98 00
Mobil: 97 76 46 06
Fax: 55 21 98 01

Besøksadresse:
Allehelgens gate 2
5016 BERGEN

Postadresse:
Postboks 394 Sentrum
5805 BERGEN

Tilleggsopplysninger:

Eg har konkret erfaring innan m.a. fast eigedom (kjøp, salg, leige og utvikling, tvisteløysing, tingsrett), selskapsrett, prosedyre, tvangsinndriving, konkurs og pengekrav.