Arild Christian Dyngeland

Advokatfirmaet Schjødt AS
Advokat
Telefon: 55 55 35 00
Mobil: 98 24 65 90
Fax: 55 55 35 01

Besøksadresse:
Slottsgt. 3
5003 BERGEN

Postadresse:
Postboks 2022 Nordnes
5817 BERGEN

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Bred erfaring som forsvarer i saker som gjelder økonomisk kriminalitet, og i sivil saker som gjelder styreansvar, profesjonsansvar og kontraktsrett.