Telefon: 55 62 95 00
Mobil: 98 21 30 76
Fax: 55 62 95 01

Besøksadresse:
Thormøhlens gate 53 D
5006 BERGEN

Postadresse:
Thormøhlens gate 53 D
5006 BERGEN

Språkkunnskap

Engelsk