Børje Lihaug Hoff

Harris Advokatfirma AS
Advokat
Bevilling siden 2004
Mobil: 99 42 59 25
Fax: 55302701

Besøksadresse:
Dreggsallmenningen 10/12
5003 BERGEN

Postadresse:
Postboks 4115 Sandviken
5835 BERGEN

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Har jevnlig prosedyreoppdrag for domstolene. Se for øvrig www.harris.no.