Karsten Krüger Engedal

Advokatfirmaet Kyrre ANS
Bevilling siden 2012
Telefon: 55 36 20 60
Mobil: 92 65 71 79
Fax: 55 36 20 61

Besøksadresse:
Strandgaten 209

Postadresse:
Postboks 1826 Nordnes
5816 BERGEN

Tilleggsopplysninger:

Advokat med betydelig prosedyreerfaring som er spesialist på arv og eiendom.