Olav Egil Midtgaard

SANDS Advokatfirma DA
Advokat
Telefon: 55 30 10 00
Mobil: 41 91 67 27
Fax: 55 30 10 01

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 95
5008 BERGEN

Postadresse:
Nygårdsgaten 95
5008 BERGEN

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Tilleggsopplysninger:

Har en bred og allsidig praksis, men hovedarbeidsområder innen selskapsrett, foreningsrett, tvangsfullbyrdelse, arv/generasjonsskifte, panterett/konkursrett og alminnelig kontraktsrett. Har en del prosedyreoppdrag både i sivile saker og straffesaker. Har praksis som dommerfullmektig, og erfaring som foreleser, oppgaveretter og sensor.