Allemannsretten – telting og bærplukking på privat eiendom

Hvor har vi rett til å ferdes i skog og mark, telte, raste eller plukke bær? Problemstillingen dukker opp for mange gjennom sommermånedene og tidlig høst.

Her gir vi deg svarene på hvilke rettigheter du har i forbindelse med å ferdes i og bruke skog og mark.

Jeg er på skogstur og kommer til et jorde – kan jeg gå over jordet?

Et jorde er i friluftsloven definert som innmark, der allemannsretten ikke gjelder. Du kan ikke gå over jordet bortsett fra om vinteren når det er frossent og snødekt. I sommerhalvåret kan du eventuelt gå langs kanten av jordet eller på opptrådte stier.

Jeg finner villbringebær nær et hus i skogen – kan jeg plukke bærene?

Du har adgang til å plukke bær i utmark. Hvis bringebærbuskene står utenfor gårdsplass, hage eller annen innmark, kan du fritt plukke bærene.

Kan jeg sykle på privat vei gjennom skogen?

Så lenge veien går gjennom utmark, kan du ferdes der både til fots og på sykkel. Skogsbilveier kan benyttes til sykling og fotturer.

Kan jeg kjøre moped eller ri på privat vei?

Som hovedregel er det forbudt med motorisert ferdsel utenfor offentlig vei i utmark. Hvis veien derimot er åpen for allmenn ferdsel og det ikke finnes særskilte forbud, kan du ri og kjøre moped der. Eier av privat vei kan forby ferdsel med hestekjøretøy og motorvogn når annet ikke er bestemt i henhold til friluftsloven § 4.

Jeg har kjøpt fiskekort og kommer til en gårdsområde ned mot vannet eller sjøen, kan jeg fiske der?

Du kan fiske der forutsatt at fiskekortet omfatter vannet eller innsjøen. Du må likevel følge ferdselsreglene og ikke gå over jorder i sommerhalvåret, men gå langs jordekanten eller følge etablerte stier.

Kan jeg slå opp telt hvor som helst i skog, mark eller ved vann?

Du har i utgangspunktet adgang til å slå opp telt over alt i utmark så lenge du befinner deg minst 150 meter fra nærmeste hus eller hytte og ikke er til fortrengsel eller ulempe for andre eller til nevneverdig skade på naturen. Det kan være restriksjoner i jaktsesongen. Telting er tillatt inntil to døgn hvis du befinner deg i et område nær bebyggelse. Etter dette må du innhente tillatelse. Dette gjelder ikke på høyfjellet og/eller områder som ligger fjernt fra bebyggelse.

Jeg er på skogstur og kommer til et gjerde med beiteområder innenfor – kan jeg slå opp teltet innenfor gjerdet?

Nei, beiteområder er definert som innmark i friluftsloven. Derfor kan du ikke slå opp telt på slike steder uten tillatelse fra grunneier.

Les om allemannsretten

Du finner advokater med kompetanse på vergemål og fremtidsfullmakt på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: