Nabokonflikt – prøv mekling ved nabokonflikt

Oppdatert: 23.05.2017 Emner: , , ,

Innhold

En del nabokonflikter havner i retten hvert år, og en del løses i minnelighet. Mange konflikter blir også liggende uløste, blant annet fordi de ikke er store nok til å forsvare utgiftene til en rettssak.

For å unngå at uløste konflikter forsurer et naboforhold, kan mekling være en god løsning. Husk også at mekling i mange tilfeller kan være et raskere og dermed rimeligere alternativ enn rettssak.

Det er flere modeller for mekling. En modell er å benytte en advokat som mekler mellom naboer som ikke kommer til enighet.

En annen vei å gå er konfliktrådene; en gratis meklertjeneste som har som formål å løse tvister mellom private parter eller mellom privatpersoner og samfunnet. Det er 22 konfliktråd over hele landet, med meklere i hver kommune.

Du finner advokater med kompetanse på mekling i nabokonflikter på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: