Nabokonflikt – prøv mekling ved nabokonflikt

Oppdatert: 26.10.2022 Emner: , , ,
Tre menn rydder i hagen og snakker sammen

Mekling er en anerkjent og ofte effektiv metode for løsning av nabokonflikter og andre konflikter.

Naboer er ofte avhengig av å kunne samhandle, og nabokonflikter kan være svært krevende å stå i. Partene må kunne forholde seg til hverandre både under konflikten og etter de eventuelt har funnet en løsning. Det krever gjerne mye tid og energi å stå i en konflikt med en nabo.

En del nabokonflikter havner i retten hvert år, og en del løses i minnelighet. Mange konflikter blir også liggende uløste, blant annet fordi den økonomiske verdien av det konflikten gjelder ikke er stor nok til å forsvare utgiftene til en rettssak. Et eksempel på dette kan være at det er mye støy fra naboeiendommen eller at naboens hekk vokser inn på din eiendom. Dette kan oppleves som provoserende og dermed forsure et naboforhold, men utgjør ikke nødvendigvis en stor økonomisk verdi.

Nabokonflikter kan også skyldes uenighet om hvor grensen mellom eiendommene går eller uenighet knyttet til felling av trær på en av eiendommene. Andre eksempler er plagsom lukt fra naboeiendommen, samt konflikt om parkering, dyrehold eller løvfall. Nabotvister kommer altså i mange former og fasonger. For å unngå at uløste konflikter forsurer et naboforhold, kan mekling være et godt alternativ. Husk også at mekling i mange tilfeller kan være et raskere og dermed rimeligere alternativ enn rettssak. Ved mekling er søkelyset på å finne en felles løsning som begge partene kan leve med, noe som gjerne vil bidra til et mer gunstig forhold mellom naboene.

Flere modeller for mekling

Det er flere modeller for mekling. En modell er å benytte en advokat som mekler mellom naboer som ikke kommer til enighet. Du kan lese mer om bruk av mekling ved advokat som konfliktløsningsmetode, samt kostnader og prosessen, her.

En annen vei å gå er konfliktrådene. Konfliktrådet er gratis meklertjeneste som har som formål å løse tvister mellom private parter eller mellom privatpersoner og samfunnet. Hvert år håndterer konfliktrådet et stort antall nabokrangler. Det finnes 12 konfliktråd fordelt over hele Norge, med til sammen 22 lokasjoner.

Du finner advokater med kompetanse på mekling i nabokonflikter på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: