Arv etter tante

Publisert: 06.04.2022

Jeg lurer på dette: Tante er enke etter min fars bror. Hennes/deres tre barn er alle døde. Hun har ingen barnebarn, men en svigersønn. Hun har/hadde 4 søsken (2 er døde, uten barn) og 8 tantebarn. Onkel hadde 3 søsken, alle døde og 6 onkelbarn, deriblant meg. Hvem arver henne? Og hvordan blir arven fordelt. Hun begynner å bli dement, men er ved relativt god helse i sitt 90. år. Kan hun selge huset sitt eller skrive testamente når hun er dement? Det er snakk om en beskjeden arv.

Svar:

Om det kun er snakk om arv etter din tante, så er det hennes to søsken som er i live som er arvinger. ( Hennes 2 andre søsken er døde uten livsarvinger).

Dersom tante satt i uskiftet bo etter din onkel, skal arven fordeles med en halvpart på hver slekt etter begge ektefellene.
Da skal tantes halvdel gå til de to søsknene som er i live.
Halvdelen etter onkel, skal til hans slektsarvinger.

Da er arvingen etter onkel de 6 onkelbarna, siden onkels 3 søsken er døde. Det fordele da med 1/3 til hver "gren" søsken, som da fordeles på barna til det søsken som er død.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: