Arvefordeling mellom ektemann og særkullsbarn

Publisert: 31.01.2023

Vi er et par som har 3 felles barn, og min kone har en datter fra før (særkullsbarn). Min kone fikk påvist Alzheimers høst-20. Dette vil forkorte hennes liv og jeg begynte å tenke på hvordan verdiene skal fordeles hvis hun skulle falle ifra før meg. Kan hennes datter kreve morsarven og sette meg i gjeld? Og hvilken arvefordeling blir dette? Vi har felleseie. Hva kan jeg gjøre for å komme best ut av dette? Fikk tidlig ordnet med fremtidsfullmakt og dette fungerer fint.

Svar:

Når din kone dør har hennes datter krav på sin arv, med mindre hun aksepterer at du kan sitte i uskiftet bo, slik du kan med deres felles barns arv.

Om hun ikke aksepterer dette vil alt dere eier først deles i 2. Den andelen som da tilhører din kone blir fordelt mellom deg og hennes fire barn. Din arv er 1/4, mens barna deler den øvrige arven på 3/4. Av dette arver datteren 1/4.

Jeg vet ikke noe om hvilke verdier dere har, men hvis vi sier at dere har et bo på 8 millioner bli det slik;
Du tar med deg din andel på 4 millioner.
Av din kones andel arver du 1/4, som blir 1 million. Av den resterende delen på 3 millioner arver datteren 1/4, tilsvarende kr 750 000,-. Dette beløpet må du betale ut til henne. Men igjen, dersom datteren aksepterer uskifte vil det være den beste løsningen for deg.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: