Arver sønn noe etter far med ny kone?

Publisert: 26.10.2023

Min sønn er ugift og hans far er gift med ny ektefelle og huset de eier står i hans ektefelles navn. Arver min sønn noe etter han?

Svar:

Hvem som står som formell eier av boligen, er ikke alltid nødvendigvis hvem som er reell eier. Her må det først foretas en deling av hvem som eier hva/fordeling av verdier mellom ektefellene. Men det er fullt mulig at far ikke eier noe her. Det kan være ny ektefelles særeie, eller hennes skjevdelingsverdier. Om faren eier noe, vil både sønn og ektefelle være arvinger, hhv med 3/4 og 1/4, om far ikke har bestemt annet i testament.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: