Avtale om salg av bolig mellom samboere

Publisert: 08.03.2022

Samboer og jeg eier et hus sammen 50-50. Nå skal jeg kjøpe ut han, men vi ønsker en kontrakt angående om jeg skulle selge før det har gått 18 mnd, så skal han ha halvparten av overskuddet av salget. Er dette juridisk bindende nok om begge to signerer, eller må det gjøres på en annen måte?

Svar:

Etter avtalelovens regler kan det inngås en gyldig avtale dersom det foreligger overensstemmende tilbud og aksept mellom to parter. Muntlige avtaler er derfor i utgangspunktet like bindende som skriftlige. Selv ved konkludent adferd kan man bli bundet av en avtale. Avtalefriheten innebærer dessuten at partene selv velger hvordan avtalen inngås. Jeg råder deg uansett til å kontakte en advokat vedrørende innholdet i avtalen slik at du får veiledning i forhold til om avtalens innhold er rimelig for begge parter.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: