Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Vibeke Gjone Bille

Advokat Vibeke G. Bille

Jeg arbeider i all hovedsak med strafferett i form av oppdrag som bistandsadvokat (er fast bistandsadvokat i Drammen tingrett og Borgarting lagmannsrett). Jeg tar også forsvareroppdrag. I tillegg arbeider jeg med barnevernssaker og familierett (barnefordeling, samværskonflikter og ektefelleskifte).

Vidar Brobakken

Advokat Vidar Brobakken AS

Arbeider hovedsaklig med skatterådgivning, skatte- og avgiftsklager, arv og generasjonsskifter, selskapsrett, regnskapsregler, regelverket for regnskapsførere, tvisteløsning og megling.
Betydelig foredragsvirksomhet innen disse emner.
I tillegg mange oppdrag som bobestyrer i ektefelle- og dødsboer for tingretten.

Hans Vilhelm Haug

Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS

Jeg bistår også som forsvarer i økonomiske straffesaker, samt saker vedrørende veitrafikkloven.

Maggi Vineshaugen Rødvik

Advokat Maggi Rødvik AS

Bred erfaring innen erstatning, NAV saker, straff, bistandsadvokat, barnevern, familiesaker, dødsbo og utlendingsrett. Har også god lang erfaring med eiendomssalg, herunder overdragelse av eindom

Arne Oddvar Berg

Advokat Arne Oddvar Berg AS

Jeg har skatterett og ligningsforvaltningsrett som spesialområder. Men har god erfaring med saker på privatrettens område.