Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Jan Kjetil Brekken

Advokatfirmaet Alver AS

Arbeidsrett
Bygg- og entrepriserett
Fast eiendoms rettsforhold
Forretningsjuridisk praksis
Gjeldsforhandling, konkurs
Kontraktsrett
Styreverv mm

Harald Bjelke Wibye

Advokatene i Lykkeberg

Jeg har over 20 års erfaring innen alle typer barnevernssaker.

Jeg bistår en rekke store og mellomstore bedrifter innen kontraktsrett, arbeidsrett, generell forretningsjus samt at jeg innehar styreverv i flere virksomheter.

Nina Monssen

FAM Advokat AS

Lang erfaring innenfor ;
Familierett, foreldretvister, skifter gift/ugift samliv samt arv.
Tvister i arbeidsforhold både på arbeidsgiver og arbeidstakersiden.
Tidligere erfaring med blant annet eiendomstvister, odel og jordskifte.

Eier FAM Advokat As med 3 partnere. Vi har bred juridisk kompetanse innenfor samme og tilgrensende saksfelt. Vi samarbeider om saker som berører flere rettsfelt og har samarbeid med andre ved behov for delbistand utover våre spesialfelt.