Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Christel Spannow

Advokat Christel Spannow

Arbeid over landegrenser
Innstasjonering til Norge og utstasjonering fra Norge

Even Solbraa-Bay

Advokatene Cramer & Co

Advokat Even Solbraa-Bay arbeider i advokatfellesskapet Advokatene Cramer & Co i Tønsberg og har mangeårig erfaring fra forsikring og personskade erstatning.

Solbraa-Bay mener det er viktig å kommunisere med klienter på en forståelig og direkte måte slik at klienten får et realistisk bilde av sin skadesak og eventuell erstatning.

Betydelig kompetanse og erfaring fra yrkesskade , trafikkskade og pasientskade erstatning.

Johannes Hauge

Advokat Johannes Hauge

Konsesjon for advokatordningen til UDI og behandlar asylsaker m.m.
Kan utføre oppdrag vedk. eigedomsmekling.
Advokatoppdrag i samband med jordskifte.
Forsvareroppdrag.
Bistandsoppdrag
Jakt.
Barnevern
Trygd
Forvaltningsrett
Plan- og bygningstrett
Kommunalrett