Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Snorre Torgrimsby

Advokatfirmaet Torgrimsby AS

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 1990

Langvarig kompetanse inne jord - og skogbrug, herunder administrativt, samt formell Landbruksutdannelse.
Arbeidet med etablering og inngåelse av bilaterale samarbeidsavtaler i forskjellige uhjelpsprosjekt.
Utarbeidet veiledningshefte for etablering av samvirke/andelslag i nye typer virksomhet.

Foredragsholder for spesialskole om tema om lovlig grensesetting.

Foredragsholder for ansatte og brukere av krisesenter.

Tor Andre Evjen Amble

Advokatfirmaet Amble AS

Gode kunnskaper i Stiftelsesrett og sammenslutningsrett, grunnet arbeid ved Lotteri- og Stiftelsestilsynet avd. stiftelser.