Båndtvang i borettslagets utendørs fellesarealer

Publisert: 12.01.2022

Kan styret i et borettslag bestemme at ekstraordinær båndtvang gjelder på deres utendørs fellesarealer i et område, hvor det for øvrig ikke er ekstraordinær båndtvang? Fellesarealer betyr her veien inn til borettslaget, samt to små gressflekker (uten observert funksjon eller bruk) på endene av blokka.

Svar:

Jeg er usikker på hva et "ekstraordinært båndtvang" innebærer, men styret i et borettslag håndterer eierskapet på lik linje med andre eierskap som ved eierseksjonssameie eller ved enebolig. Å fastsette slike "kjøreregler" for hvordan kjæredyr skal håndteres, vil jeg vurdere til å ligge innenfor deres myndighet.

Vurderingstema i så fall vil være om styret opptrer usaklig eller at man foretar en forskjellsbehandling, og/eller om beslutningen er innenfor en ordinær forvaltning av eierskapet. Til det siste vil jeg som anføre at dette anser jeg å ligge innenfor deres beslutningsmyndighet.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: