Barnefar ønsker samvær med overnatting for baby

Publisert: 18.04.2023

Barnefar ønsker overnatting av datter en natt annenhver/hver uke fra 6 - 12 mnd alder for deretter å trappe opp. Mor ønsker ikke dette så lenge barnet ammer på natt. Hva er praksis her? Hva anbefales? Har mor rett til å nekte far overnatting så lenge barnet ammes på natt?

Svar:

Foreningen for sakkyndige psykologer (FOSAP) utarbeidet en veileder ift samvær for de minste barna (0-3 år) for noen år siden, som er tilgjengelig på nett. Det skal alltid foretas individuell vurdering av hva som er til det enkelte barnets beste, hvor flere momenter spiller inn, - men av veilederen fremgår følgende anbefaling, som et utgangspunkt for aldersgruppen 6-12mnd:

"Hyppige og regelmessige samvær over flere timer for eksempel flere ganger i uken, i eller utenfor barnets hjem. Hvis den geografiske avstanden ikke er for stor og reisetiden for lang, er det fint om barnet i denne perioden også kan bli kjent med samværsforelderens hjem. Dersom barnet finner seg fint til rette i samværsforelderens hjem, og det ikke er forstyrrende i forhold til barnets rutiner i forhold til amming, går det an å forsøke også enkelte overnattinger der. Det er viktig å være oppmerksom på at mange barn i en periode rundt ett-års alder kan reagere sterkere på fravær fra hoved-omsorgspersonen og på kommunikasjon med ukjente eller lite kjente mennesker, uten at dette er tegn på at noe er galt. Dette må likevel tas hensyn til, spesielt i overleveringssituasjoner som kan kreve litt ekstra bruk av tid."

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: