Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Arne Oddvar Berg

Advokat Arne Oddvar Berg AS

Jeg har skatterett og ligningsforvaltningsrett som spesialområder. Men har god erfaring med saker på privatrettens område.