Båteier betaler ikke for båtplass

Publisert: 21.03.2023

Er styreleder i et båtlag/forening å sliter med en båteier som nekter å betale for seg. Iht båtlagets vedtekter, skal vedkommende betale et depositum på en gitt sum, samt en engangssum hvert år for å kunne ha båten sin i havnen. Vi har gitt han flere muligheter og utsatte frister, men pengene kommer aldri inn. Hvilken rettigheter har styret, eller jeg som leder her? Alle vedtekter er skrevet ned og all kommunikasjon mellom meg og båteier er skriftlig.

Svar:

Dette vil avhenge av hva som står i avtalen, hvor det kan være regulert hva som er følgende av manglende betaling.

Vanligvis er det prinsippet om ytelse mot ytelse som gjelder i avtaleretten. Båteieren skal motta en båtplass mot å betale de beløp som er fastsatt i avtalen. Hvis båteieren ikke overholder sin del av avtalen (betaling) vil dette vanligvis anses som et vesentlig kontraktsbrudd, som kan gi grunnlag for å heve avtalen fra båtforeningen side, eller gi grunnlag for båtforeningen å iverksette andre sanksjoner fastsatt i avtalen.

Ved å heve avtalen kan det bli noen praktiske utfordringer, som hvordan skal båtforeningen fjerne båten til båteieren fra plassen. Båteieren må få mulighet til å hente båten, og eventuelle skader båtforeningen påfører båten ved å fjerne båten kan båtforeningen bli erstatningsansvarlige for. Det samme gjelder hvis båtforeningen fjerner båten, men ikke sørger for at den blir liggende på forsvarlig vis et annet sted.

Jeg vil anbefale dere å undersøke nærmere om hva dere skal gjøre med båten til båteieren ved en heving av avtalen. Dere bør også avklare med en advokat om hvilke andre muligheter og sanksjoner dere har mot båteieren basert på vedtektene, og om dere har mulighet til å heve avtalen. Heving er den sterkeste reaksjonen i et avtaleforhold, og krever derfor at det er betydelige avtalebrudd fra motparten før dere kan kreve avtalen hevet.

Del denne artikkelen: