Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Anniken Ramse Arntzen

Advokatfirmaet Seland Orwall AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2010

Forretningsjus, herunder selskapsrettslig strukturering av og rådgivning ovenfor små- og mellomstore bedrifter.

Ola Magnus Frøysaa

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS

Jeg yter bistand innenfor de fleste rettsområder med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold, familie- og arverett, kontraktsrett og arbeidsrett. Mine kunder er privatpersoner, små og mellomstore bedrifter.

Mitt fokus er å sikre og ivareta klientens interesser og sørge for en enhetlig og effektiv saksbehandling.

Anders Venemyr

Advokatfirma Compliancepartner AS/ v Sandvika Advokatkontor DA

Forretningsadvokat

Bevilling siden 1988

AV har arbeidet som forretningsadvokat og i politiet med økonomisk kriminalitet. Han har i mange år arbeidet med granskinger og antikorrupsjonsrådgivning. Videre har han også arbeidet som konsernadvokat og linjeansvarlig i kommersielle virksomheter. Han har flere klienter, (organisasjoner m.m.) hvor det gis løpende bistand og rådgivning om antikorrupsjon/compliance/konkurranse/kontrakter/erstatningskrav m.m. I tillegg gis det bistand om IKT kriminalitet og personvern, herunder som personvernombud.

Sten Løitegaard

Advokatfirmaet Frøstrup Løitegaard DA

Møterett for Høyesterett siden 2005. Erfaring fra varierte tvister for private og offentlige foretak samt privatpersoner innen en rekke rettsområder. Har erfaring fra granskingoppdrag. Bistår i rettstvister for og med utenlandske klienter i Norge og i utlandet.Fast advokat for flere kommuner og entreprenørselskaper i Telemark. Som medlem i Eurojuriskjeden har kontoret samarbeidende advokatkontorer over hele Norge og i alle EU land. Advokatkontoret er ISO sertifisert.

Håkon Knudsen

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 1995

Håkon Knudsen har spesialkompetanse innen fast eiendoms rettsforhold, erstatningsrett, personvern og tvisteløsning. Han har mange års erfaring med styreverv. Knudsen er jevnlig oppnevnt av tingretten som bostyrer i offentlige skifter. Han har i tillegg omfattende prosedyreerfaring fra saker innenfor strafferetten og sivilrettens område.