Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Atle Melø

Advokatfirmaet Melø AS

Atle Melø arbeider primært med tvisteløsning/prosedyre og rådgivning innen internasjonal personbeskatning. Ved siden av advokatpraksisen foreleser han i forretningsjuridiske fag ved Handelshøyskolen BI og NTNU.

Cato Simonsen

Advokat Cato Simonsen AS

Har tidligere arbeidet som universitetslektor og stipendiat hos Det juridiske fakultet ved UiT, samt som politifullmektig hos Troms Politidistrikt. Bred erfaring fra kurs og undervisning, samt jevnlige sensur- og veiledningsoppdrag ved UiT.

Yter juridisk bistand til både privatpersoner, bedrifter og offentlig sektor. Driver med allsidig praksis, med hovedvekt på barnefordeling, barnevern, fast eiendom, avtalerett, kjøpsrett, familie- og arverett, strafferett (forsvarer- og bistandsoppdrag) og vegtrafikk.

Geir Hansen

Advokatfirmaet Robertsen AS

Fagbrev, mesterbrev og våtromssertifisert utførende og kontrollerende.

Sindre Reimers Rising

Elden Advokatfirma AS

Tospråklig oppvokst: Snakker og skriver tysk flytende. Juridisk utdannelse fra (LLM) fra Freiburg i Tyskland i tillegg til den norske utdannelsen (Cand. Jur.) Lang erfaring med tyske klienter.

Anders Elling Petersen Johansen

CMS Kluge Advokatfirma AS

Eg har konkret erfaring innan m.a. fast eigedom (kjøp, salg, leige og utvikling, tvisteløysing, tingsrett), selskapsrett, prosedyre, tvangsinndriving, konkurs og pengekrav.