Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Marianne Albretsen

Advokatfirma Justice v/ Marianne Albretsen

Allmennadvokat

Bevilling siden 1995

Jeg har i tillegg kompetanse med alt som angår hest og hestehold

Pål Fagerberg Nilson

Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2007

Artikkel i Tidsskrift For Strafferett nr. 1 2005: "Bruk av rettspsykiatrisk sakkyndige i forvaringssaker"

Sigmund Løkensgard

Advokatene Løkensgard & Røkeberg

Allmennadvokat, Eiendomsmekling

Bevilling siden 1990

Forøvrig har jeg kompetanse innen kontraktsrett og avtalerett vedr. eiedom, samt husleieloven og avhendingsloven.

I tillegg tar jeg oppdrag innen generell forretningsjus, herunder styreoppdrag.