Besøk i påvente av søknad om familiegjenforening

Publisert: 28.06.2023

Kan søker komme til Norge på besøk på turistvisum i påvente av behandling av søknad om familiegjenforening (søker fra USA)?

Svar:

Norge har avtale med noen land, blant annet USA, om visumfrihet ved opphold inntil 90 dager. Det gjelder også mens man har sak til behandling om familieinnvandring, - og visumfritt statsborgerskap kan innebære rett til å være i Norge lengre enn 90 dager også, mens man venter på svar på søknaden. For mer informasjon, se f.eks:

https://www.udi.no/har-sokt/familieinnvandring/#link-16955
https://www.udi.no/skal-soke/besok-og-visum/a-besoke-norge-uten-visum/

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: