Betalt overtid for pålagte møter med AAP

Publisert: 20.06.2022

Eg jobbar 80%, og har 20% arbeidsavklaring/sjukmeldt. Det er kveldsmøte o.l. i bedrifta. Har eg rett på overtidsbetalt når eg deltar på desse? Har til no ikkje ført opp ein time kveldsmøte på timelista eller meldekort, då eg ville mista AAP for å ha overstige 80%. Det er pålagde møter på ein time her og der. Det er blitt til mange etterkvart. Vanlegvis leverer vi overtidslistene no/kvar sjette månad.

Svar:

En har alltid krav på betaling når en stiller sin arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiver, enten det er å utføre avtalte arbeidsoperasjoner eller det er å delta på møter som er pålagt. Når det gjelder overtidsbetaling i tillegg, dvs. 40% etter arbeidsmiljøloven, skal dette godtgjøres når det pålegges arbeide eller arbeidsmøter utenfor avtalt arbeidstid.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: