Bryllupsfotograf krever reisetillegg

Publisert: 08.06.2023

Har leid fotograf til et bryllup på Tjøme. Før kontrakt ble skrevet spurte jeg om pris på mail. Svaret var 30 000 kr. Kontrakt ble signert. Betalte dep på 15 000kr. I digitalt møte i går, sier hun at hun bor i Stavanger og jeg må betale for transport og losj. Dette blir en ekstra utgift på 10 000 kr. Dette sto i liten skrift i kontrakten og jeg var dessverre ikke oppmerksom på det. Selv om jeg spurte om pris i mail, nevnte hun ikke dette. Vi føler oss lurt og vil ha tilbake pengene. Har vi noe rettigheter?

Svar:

Dette vil avhenge av kontrakten, hva som ble skrevet i e-posten, og hvilke opplysninger som var tilgjengelig for dere via fotografens nettsider eller lignende. Ble det presisert i e-posten fra dere hvor bryllupet skulle være? Var dere ikke klar over at fotografen holdt til i Stavanger da dere kontaktet henne og skrev kontrakt? Hvis dere var klar over at hun holdt til i Stavanger, hvordan forventet dere at hun skulle komme seg til dere? Det er normalt at man må dekke kostnader for reise ved levering av tjenester utenfor det stedet som tjenestegiveren normalt utfører sine oppdrag.

Svaret fra fotografen har betydning for hvilken pris som kan sies at dere har avtalt for oppdraget. Hvis det er tydelig opplyst at oppdraget er i Tjøme, og hun sier at det vil totalt koste kroner 30 000, kan det argumenteres for at prisen inkluderer reisekostnader også. Men hvis det ikke er tydelig sagt hvor oppdraget skal være, eller fotografen kun opplyser om hva som er vanlig sats for de ulike pakkene hun tilbyr, vil det være vanskeligere å si at opplysningen er en bindende angivelse av prisen for hele oppdraget inkludert transport.

I tillegg har dere etter e-posten signert en kontrakt, hvor jeg regner med at prisen fremkom. Når kontrakten spesifiserer reisekostnader og at dere må dekke det, er det sannsynlig at dere blir ansett som bundet til den kontrakten.

Å si noe nærmere om hvilke rettigheter dere har er vanskelig uten å ha sett selve kontrakten. Om dere har mulighet til å avlyse oppdraget uten ekstra kostnader vil avhenge av kontrakten dere har inngått.

Del denne artikkelen: