Deling av bo ved samlivsbrudd

Publisert: 22.02.2023

Samboer i 16 år skal flytte ut og jeg skal, som eier av huset i 18 år, bo videre. Samboer har bidratt med restaurering da jeg måtte rive noe gammelt og bygge opp bad, vaskerom, gang og sov på nytt. Samboer har betalt meg en sum hver mnd som husleie, forsikringer og losji. Han har aldri betalt andre faste kostnader. Møbler og noe innbo har blitt byttet ut, hvordan gjør man delingen? Selv om jeg har cashet ut seng, tv, sofa, spisestue og hvitevarer, føler jeg at han må ha noe? Han har brukt penger på privat.

Svar:

Når et samboerforhold opphører, avgjør eierforholdet hvor store verdier samboerne sitter igjen med, slik at hver samboer beholder sin formue og sin gjeld. Utgangspunktet for delingen med andre ord at hver av dere beholder det dere selv eier. Dersom dere eier noe sammen (i sameie) deles denne eiendelen etter sameiebrøken.

Fra hovedregelen om at oppgjøret skjer etter eiendomsgrensene, gjelder et et unntak om at det kan tilkjennes et vederlag(en sum penger) til den samboer som har tilført den andre samboeren en økonomisk fordel. Terskelen for at det skal tilkjennes et vederlag ligger imidlertid høyt. Med andre ord skal det en del til, men i tilfeller der den ene samboeren i stor grad har bidratt med penger og/eller arbeidsinnsats ved en restaurering, kan det etter forholdene være grunnlag for et vederlagskrav. Dersom det er ønskelig å få dette nærmere vurdert, kan man be om bistand fra en advokat som arbeider med familierett.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: