Eksen krever betaling for kommunale avgifter etc

Publisert: 15.02.2024

Jeg flyttet ut i april 2023, hvor jeg fortsatt leier. Vi har nå solgt huset som han har bodd i. Jeg skal betale han min del av huslånet, men kan han kreve i etterkant at jeg skal betale for kommunale avgifter, strøm, forsikringer på huset når jeg ikke bor der? Dette betaler jeg på mitt eget der jeg er nå, i tillegg til husleie på 18 900 pr mnd. Han har heller ikke betalt barnebidrag. En del andre utgifter også på barn, som han også forventer i etterkant (12 mnd) at jeg må betale.

Svar:

Som eier/deleier er man ansvarlig for eierkostnader etter at man flytter ut, de samme kostnadene eiere dekker dersom en bolig er utleid i sin helhet til noen andre, - men vanligvis blir man enige om at den ektefellen som blir boende skal dekke de løpende utgiftene mot at han/hun disponerer hele boligen alene. Den som flytter ut kan kreve husleie for sin andel av boligen, sin andel av vanlig markedsleie. I henhold til ekteskapsloven gjelder kravet fra det blir fremsatt, ikke tilbake i tid, - men det er avtalefrihet. Dere kan bli enige om det dere mener er mest rettferdig, selv om du ikke fremsatte husleiekrav. Muntlige avtaler teller også.

Fastsettelse og innkreving av barnebidrag håndteres best av Nav, hvis foreldre ikke blir enige om en privat avtale, eller bidragspliktige ikke betaler det han/hun skal betale. Man kan søke om barnebidrag tilbake i tid, men det kan være vanskelig å få bidrag for mer enn ett år tilbake i tid.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: