Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Frode Jæger Folkestad

Advokat Frode Jæger Folkestad

Stor erfaring i konflikthåndtering, forhandlinger - mekling. Bred prosedyreerfaring i saker for private og næringsdrivende for alle rettsinstanser. Kan bistå innen de fleste saksområder for private og for små og mellomstore virksomheter.

Arne Oddvar Berg

Advokat Arne Oddvar Berg AS

Jeg har skatterett og ligningsforvaltningsrett som spesialområder. Men har god erfaring med saker på privatrettens område.