Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Jan Kjetil Brekken

Advokatfirmaet Alver AS

Arbeidsrett
Bygg- og entrepriserett
Fast eiendoms rettsforhold
Forretningsjuridisk praksis
Gjeldsforhandling, konkurs
Kontraktsrett
Styreverv mm

Ruben Kleivedal Haugland

Advokatfirmaet Auxilium AS

Jeg jobber med de fleste rettsområder. Jeg har et spesielt fokus på barne- og familieretten, som for eksempel barnefordeling, ektefelleskifte, barnevern og arv. Jeg jobber også mye som bistandsadvokat. Videre har jeg vært med på å starte opp tjenesten Studieadvokatene, som retter seg spesielt mot studenter.

Jeg vet at hver sak er unik. Jeg er med deg hele veien, og gir deg tilpasset råd og veiledning gjennom hele saken.

Ta gjerne kontakt om du er usikker på en sak. Det koster ingenting å spørre!

Helge Stian Gasser

Advokatene i Lykkeberg

Har tysk bakgrunn og behersker språket flytende. Studiekompetanse fra Tyskland, og en rekke kontakter i det juridiske miljø, bl.a. som følge av medlemskap i Tysk-Nordisk Juristforening.

Viggo Scherger

Rime Advokatfirma DA

Meglerkompetanse. Ønsker å bistå som megler etter Advokatforeningens regler innen arv/ektefelle/samboer/skifte, boligkjøp, arbeidsrett, kontrakter m.m.
Kompetanse fra styrearbeid.