Eksen selger ikke bolig

Publisert: 09.05.2023

Har spørsmål ang bolig oppgjør/salg. Jeg eier en bolig sammen med eks samboer vi har gått fra hverandre i mai 2020. Jeg har flyttet ut i mai 2020. Han har lovet meg til å selge huset i løpet av høst 2020. Jeg leier bolig pr dags dato. Min eks har ikke solgt bolig som VI eier sammen og nekter å kjøpe meg ut. Jeg vil gjerne vite mine rettigheter i den saken. Vi har to barn sammen på 18 og 15 år som bor 50/50. Og som sagt jeg leier bolig nå i 3 år.

Svar:

Hvis boligen er i sameie, kan du som sameier kreve at sameiet oppløses. Sameiet kan enten oppløses frivillig, eller begjæres oppløst ved tvang jf. sameieloven § 15, som innebærer at eiendommen selges ved tvangssalg. Stort sett er partene best tjent med å bli enige om frivillig oppløsning, og vanlig salg på det åpne marked, - da det kan gi både best pris og lavest mulig omkostninger. Leie for hans disponering av din andel, evt. nedbetaling/betjening av boliglån, herunder fordeling av evt. rentefradrag, - bør man også se nærmere på. Du får antagelig godskrevet hans botid, i forhold til evt. gevinstbeskatning, jf. skatteloven § 9-3 (2) b.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: