Er en ektepakt er gyldig hvis den ble signert under separasjon?

Publisert: 24.01.2023

Jeg lurte på om en ektepakt er gyldig hvis den er signert mens man har separasjon? Må ikke den være signert før man søker separasjon? Hvis den er gyldig begge steder, vil det si at parten som ikke eier huset ikke får noe som helst?

Svar:

Jeg kan ikke finne noe konkret tilfelle der det har skjedd at det er inngått ektepakt i separasjonstiden og hvor dette spørsmålet har blitt prøvet rettslig. Det er likevel slik at en ektefelle kan kreve deling av formuen når det er gitt bevilling til separasjon i henhold til ekteskapsloven § 57. Videre er det slik at det følger av ekteskapsloven § 60 at det er den formuen som hver av ektefellene hadde på separasjonstidspunktet, eller tidspunktet for samlivsbrudd (om dette skjedde først) som skal deles. På dette tidspunktet er man, slik jeg ser det, bundet av den formuesordningen man har inngått til da. Dersom man har en ektepakt der det er avtalt særeie for eksempel, blir man bundet av denne formuesordningen, og dersom man ikke har skrevet ektepakt, vil det sannsynligvis kun være felleseie i ektefelleboet, og da er man bundet av denne formuesordningen.

Noe annet er det at ektefeller i forbindelse med et skifte har full avtalefrihet, og dermed kan foreta et skifte som ville gitt samme resultat som om ektepakten var inngått før separasjonen. En kan kanskje også se for seg at det kan anføres at ektepakten må tolkes som en en enighet om skiftet(skifteavtale), men jeg antar at det vil det vil være vanskelig å få medhold i.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: