Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Veronica Lorentzen Drivstuen

Advokat Veronica L. Drivstuen AS

Har jobbet 1 1/2 år i Forbrukerrådet. Har vært medlem av Boligtvistnemnda i 1 1/2 år. Medlem av Forbrukerklageutvalget.

Jannike Kotai

Advokatfirmaet Aasen AS

Advokat Jannike Kotai har bred prosedyreerfaring for både domstol og fylkesnemnd. Hun påtar seg også oppdrag utenfor Oslo.
Timeprisen er kr 1000,- med tillegg av 25 % mva

Torhild Holth

Advokatfirmaet Larsen & Co Kontordrift AS

Advokat med lang og omfattende erfaring innen foreldretvister, herunder foreldreansvar, fast bosted og samvær, barnevern og strafferett. Tar både oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat.

Lang erfaring som advokat, og etter arbeid i forvaltningen, med utlendingsrett, både asylsaker, oppholdssaker, familiegjenforening, utvisning og tilbakekall.

Er nestleder i Kontrollkommisjonen på Lovisenberg sykehus, og bistår gjerne i saker vedrørende psykisk helsevern.

Anett Beatrix Osnes Fause

Elden Advokatfirma AS – Tromsø

Spesialisering i strafferett, menneskerettigheter og forvaltningsrett. PhD-grad i straffeprosess. Bistår i de fleste typer saker mellom privatpersoner og det offentlige. Bistår med rådgivning og tvisteløsning/prosedyre innenfor flere saksfelt mellom private parter, herunder kontraktsrett, arbeidsrett og arverett.