Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Stig Rune Østgaard

Advokatene Christian Wiig & Co AS

Jeg har meget god kunnskap innen planleggelse og gjennomføring av salg av nybyggsboliger. Kunnskapen gjelder alt fra ervervelse av tomter, herunder avtaler om utnyttelse av tomter uten formell overføring av hjemmelsforholdet til utbygger. Jeg har videre god erfaring i arbeid med salgsprospekt og kontrakter for å tilse at alle relevante forhold blir kontraktsregulert. Videre har jeg kompetanse innen både kontrakter mot forbruker og i entrepriseforhold.

Eli Øverås

Advokatfirmaet FINN AS avd Tromsø

Advokat Eli Øverås har omfattende erfaring fra forsikringsbransjen og som privatpraktiserende advokat, og har vært partner i Advokatfirmaet FINN AS siden 1. januar 2022. Advokat Øverås har kompetanse innenfor ovenstående fagfelt, og har også betydelig erfaring med eiendomsmeglingsoppdrag. Øverås prosederer jevnlig saker for tingrett, lagmannsrett og jordskifterett.

Kirsten Clausen

Advokat Kirsten Clausen

Advokat siden 1974. Avsluttet vanlig kontorpraksis 2014. Har nå kun hjemmekontor og noen få faste klienter. Påtar meg samtaler for å avklare rettshjelps-behov og enklere bistand. Ellers henviser jeg til yngre dyktige advokater.

Hans Thomas Revhaug

Centrum Advokatkontor Hans Thomas Revhaug

Erfaring som aktor og dommerfullmektig.
Arbeidet i EFTA Surveillance Authority (ESA) og har kontakter der.

Synnøve Slaatsveen

Advokatfirmaet Slaatsveen Rørosadvokaten

Jeg har spesialfag menneskerettigheter fra embetsstudiet og har skrevet klage til EMD i en straffesak, med påstand om brudd på art 3, 5, 6 og 8. Har undervist på Folkeuniversitetet i Trondheim i Barnerett.
Har omfattende erfaring med barnevern og straffesaker, samt barnerett og samlivsbrudd.