Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Dag Erlandsen

Advokat Dag Erlandsen

Har autorisasjon som regnskapsfører og påtar meg oppdrag som forretningsfører for boligsammenslutninger, næringseiendom, stiftelser m.v.
Har kompetanse innenfor feltet internasjonal barnebortføring og om Europarådskonvensjonen om anerkjennelse og fullbyrding av avgjørelser om foreldreansvar og gjenoppretting av foreldreansvar.