Er vi bundet av kontrakt på kassesystem?

Publisert: 08.06.2023

Har en leiekontrakt på kassesystem som utløper 30/6-23. Har da signert en fornyelseavtale med avtaleperioden i 60 med oppstart fra 1/7-23. Ønsker å gjøre endringer med avtaleperioden, men får beskjed at vi allerede har signert og vi må enten få noen til å overta kontrakten eller betale sluttoppgjør ved avslutning før 60 mnd. Er dette riktig da vi fremdeles ligger i den gamle kontrakten som går ut 30/06-23? Den nye kontrakten har jo ikke oppstart før 1/7-23?

Svar:

Dere har forpliktet dere til fornyelsesavtalen ved signatur. Man har ikke en generell rett til å gå fra avtaler selv om de ikke har trådd i kraft enda. Leverandøren er forpliktet overfor deg å levere systemer i 60 måneder fra 01.07.23, og må innrette seg på dette. At den avtaleperioden ikke har begynt gir hverken deg eller leverandøren en ensidig mulighet til å endre eller forlate kontrakten før avtaleperioden har begynt.

Det kan i kontrakten være avtalt mulighet for å gå ut av avtalen tidligere, og hvilke konsekvenser det vil få. Om leverandøren har rett til å kreve betaling for 60 måneder vil avhenge av hva som står i kontrakten. Hvis det ikke er avtalt, vil de ha rett til erstatning basert på vanlige erstatningsrettslige prinsipper, hvor leverandøren har et ansvar for å begrense sitt eget tap. Hvor mye som leverandøren har krav på etter erstatningsrettslige prinsipper ved at dere går ut av kontrakten urettmessig, kan jeg ikke si noe mer om med den informasjonen jeg har.

Del denne artikkelen: