Erstatning for manglende oppfølging på skolen

Publisert: 22.06.2020

Jeg er i dag 29 år og har nylig vært under utredning og fått påvist ADHD (ADD) og dysleksi. I barneskolen har jeg vært under logoped fra ca. 4. klasse og i ungdomsskoleårene har jeg vært under PPT. Det ble da ikke påvist dysleksi, men lese, skrive og konsentrasjonsvansker. Tilrettelegging har derav vært marginal. På videregående har det ikke vært noe tilrettelegging. Jeg har heller ikke fullført videregående pga mangel på karakter i 1-2 fag. Hvem kan jeg rette erstatningskrav mot?

Svar:

Du kan rette et erstatningskrav mot bostedskommunen og eller Fylkeskommunen om du mener den vid. skolen er mest å klandre.

Den rettslige standarden for slike saker er svært skjønnsmessig. Av den grunn er det vanskelig å si noe mer om dette med det lille informasjonen som fulgte i din mail. Om du har fått tilpasset opplæring, behøver ikke bare gå på diagnose. Det er realiteten i hjelpen, dvs. hva og hvor mye du har fått tilleggshjelp til, som avgjør om du har en god eller dårlig sak. At du ikke har fått noe bistand på den vid.skolen virker veldig rart om du har fått bistand på grunnskolen.

Advokatforeningen fører oversikt over advokater rundt omkring i landet som arbeider med personskadesaker. Jeg vil anbefale deg å kontakte Advokatforeningen. Du trenger advokathjelp i en sak som dette.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: