Erstatningsbolig pga byggestøy

Publisert: 11.03.2022

Sameiet i blokka der jeg bor har igangsatt et byggeprosjekt som går ut på å bygge en ny etasje - rett over meg. Det medfører støyete anleggsarbeid man-fre, 07-18, i seks måneder. Jeg fikk beskjed om dette en uke før arbeidet ble påbegynt. Jeg eier leiligheten jeg bor i, hva har jeg av rettigheter? Kan jeg få kompensasjon til å bo et annet sted, eller be om at arbeidet utføres f.eks 08-16? Hvordan går jeg fram med dette?

Svar:

Jeg tenker at det er flere innfallsvinkler til denne saken, men at de skal ende opp med den samme konklusjonen. Om forholdene er slik du beskriver det så tenker jeg at det kan fremmes et krav om dekning av en erstatningsbolig i den perioden dere blir belastet med dette byggeprosjektet.

Dette burde det allerede vært kalkulert med når man bestemte seg for dette prosjektet og herunder tok stilling til kostnadene ved dette.

Jeg formoder at du i likhet med samtlige øvrige, har enstemmig vedtatt en slik utvidelse av sameiet eller at det foreligger iallfall 2/3 flertall for en slik utbygging.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: